فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو

فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو