العبادی : جنگ با داعش طولانی خواهد بود

العبادی : جنگ با داعش طولانی خواهد بودنخست وزیر کشور عراق با اشاره به طولانی بودن جنگ با تروریست های تکفیری داعش ، از مردم کشورش خواست دربرابر توطئه های تفرقه افکنانه هوشیار باشند.   […]

پیغام العبادی به اسد درباره جنگ با تروریسم

پیغام العبادی به اسد درباره جنگ با تروریسم پیغام العبادی به اسد درباره جنگ با تروریسم