واکنش وزارت نفت به اظهارات یک نماینده مجلس

واکنش وزارت نفت به اظهارات یک نماینده مجلس واکنش وزارت نفت به اظهارات یک نماینده مجلس

واکنش کدخدایی به اظهارات اخیر «روحانی»

واکنش کدخدایی به اظهارات اخیر «روحانی» واکنش کدخدایی به اظهارات اخیر «روحانی»

واکنش هیات‌نظارت‌بر‌انتخابات به‌ اظهارات چمران

واکنش هیات‌نظارت‌بر‌انتخابات به‌ اظهارات چمران واکنش هیات‌نظارت‌بر‌انتخابات به‌ اظهارات چمران

واکنش معاون روحانی به اظهارات یکی از کاندیداها در مورد دولت یازدهم

واکنش معاون روحانی به اظهارات یکی از کاندیداها در مورد دولت یازدهم واکنش معاون روحانی به اظهارات یکی از کاندیداها در مورد دولت یازدهم

پاسخ تامین اجتماعی به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

پاسخ تامین اجتماعی به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پاسخ تامین اجتماعی به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

دومین بیانیه‌ وزارت‌علوم در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات

دومین بیانیه‌ وزارت‌علوم در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات دومین بیانیه‌ وزارت‌علوم در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات

اعتراض ایران به اظهارات بن سلمان

اعتراض ایران به اظهارات بن سلمان اعتراض ایران به اظهارات بن سلمان

واکنش وزیر دفاع به اظهارات یکی از کاندیداها در مناظره‌ دوم

واکنش وزیر دفاع به اظهارات یکی از کاندیداها در مناظره‌ دوم واکنش وزیر دفاع به اظهارات یکی از کاندیداها در مناظره‌ دوم

واکنش تلگرامی آخوندی به اظهارات انتخاباتی قالیباف

واکنش تلگرامی آخوندی به اظهارات انتخاباتی قالیباف واکنش تلگرامی آخوندی به اظهارات انتخاباتی قالیباف

واکنش مرعشی به برخی اظهارات انتخاباتی قالیباف

واکنش مرعشی به برخی اظهارات انتخاباتی قالیباف واکنش مرعشی به برخی اظهارات انتخاباتی قالیباف