اسرائیل اطراف فرودگاه دمشق را بمباران کرد

اسرائیل اطراف فرودگاه دمشق را بمباران کرد اسرائیل اطراف فرودگاه دمشق را بمباران کرد

اسرائیل تهدید کرد، کاخ بشار اسد را بمباران می‌کند!

اسرائیل تهدید کرد، کاخ بشار اسد را بمباران می‌کند! اسرائیل تهدید کرد، کاخ بشار اسد را بمباران می‌کند!

اسرائیل نوار غزه را بمباران کرد

اسرائیل نوار غزه را بمباران کرد اسرائیل نوار غزه را بمباران کرد