پخش تصاویر اسد از تلویزیون سوریه پس از شایعات روزهای اخیر

پخش تصاویر اسد از تلویزیون سوریه پس از شایعات روزهای اخیر پخش تصاویر اسد از تلویزیون سوریه پس از شایعات روزهای اخیر

پخش تصاویر اسد از تلویزیون پس از شایعات اخیر

پخش تصاویر اسد از تلویزیون پس از شایعات اخیربه دنبال انتشار شایعاتی درباره وخامت جسمانی رئیس‌جمهور سوریه به علت سکته، تلویزیون این کشور امروز (سه‌شنبه) تصاویری از بشار اسد را در صحت کامل و در […]