وزیر ارشاد: شعر حافظ شراره به جان بشر می‌زند/ کلام لسان‌الغیب فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است

وزیر ارشاد: شعر حافظ شراره به جان بشر می‌زند/ کلام لسان‌الغیب فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است وزیر ارشاد: شعر حافظ شراره به جان بشر می‌زند/ کلام لسان‌الغیب فوق کلام مخلوق و دون […]