الجزیره : بهبود روابط ایران و عربستان به نفع هر دو طرف است

الجزیره : بهبود روابط ایران و عربستان به نفع هر دو طرف است الجزیره : بهبود روابط ایران و عربستان به نفع هر دو طرف است

محمد بن سلمان: عربستان خواهان ثبات عراق است

محمد بن سلمان: عربستان خواهان ثبات عراق است محمد بن سلمان: عربستان خواهان ثبات عراق است

فیلم/ تظاهرات مسلمانان آمریکا علیه عربستان با شعار «سعودی همان داعش است»

فیلم/ تظاهرات مسلمانان آمریکا علیه عربستان با شعار «سعودی همان داعش است»مسلمانان در واشنگتن در اعتراض به اشغالگری آل سعود تظاهراتی برگزار کردند که در آن شعار می دادند: سعودی و داعش یکی هستند؛ فقط […]

اطلاعات رژیم صهیونیستی: روابط ما عربستان و امارات بهبود یافته است

اطلاعات رژیم صهیونیستی: روابط ما عربستان و امارات بهبود یافته است اطلاعات رژیم صهیونیستی: روابط ما عربستان و امارات بهبود یافته است