بلومبرگ: ترامپ از روابط خوب ایران و عمان ناراحت است

بلومبرگ: ترامپ از روابط خوب ایران و عمان ناراحت است بلومبرگ: ترامپ از روابط خوب ایران و عمان ناراحت است

اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است

اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است

معاون وزیر صنعت: ایران خواهان روابط خوب با آمریکاست/ ترامپ «تاجر خوبی» است

معاون وزیر صنعت: ایران خواهان روابط خوب با آمریکاست/ ترامپ «تاجر خوبی» است معاون وزیر صنعت: ایران خواهان روابط خوب با آمریکاست/ ترامپ «تاجر خوبی» است