استقلال سه- پیکان دو/امیدهای استقلال، پیکان را زمین‌گیر کردند

استقلال سه- پیکان دو/امیدهای استقلال، پیکان را زمین‌گیر کردنداستقلال با کسب پیروزی ۳ بر ۲ مقابل پیکان به یک امتیازی ذوب آهن رسید و رده چهارمی خود را تثبیت کرد. استقلال سه- پیکان دو/امیدهای استقلال، […]