استقبال برلوسکنی از سیاست‌های ترامپ

استقبال برلوسکنی از سیاست‌های ترامپنخست وزیر پیشین ایتالیا از برنامه‌های رییس جمهوری جدید آمریکا و اجرای سیاست نزدیک‌تر شدن به روسیه استقبال کرد. استقبال برلوسکنی از سیاست‌های ترامپ

استقبال رژیم صهیونیستی از انتصاب‌های ترامپ

استقبال رژیم صهیونیستی از انتصاب‌های ترامپ استقبال رژیم صهیونیستی از انتصاب‌های ترامپ ارتقا اندروید