عکس: استفاده از مارماهی به‌جای مسواک!

عکس: استفاده از مارماهی به‌جای مسواک!مرد جوان در حین غواصی به یک مارماهیی اجازه داد تا با ورود به دهانش دندان های وی را جرم گیری کند! این مارماهی مانند ماهی های لجن خوار با… […]