امکان استفاده از NFC برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران/ صدور 400 هزار بن کارت برای متقاضیان

امکان استفاده از NFC برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران/ صدور 400 هزار بن کارت برای متقاضیان امکان استفاده از NFC برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران/ صدور 400 هزار بن کارت برای […]