احمدی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشاورزی: رشته تحصیلی حجتی بی ارتباط به تخصصش نیست/ بزرگترین ویژگی او ساده زیستی است

احمدی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشاورزی: رشته تحصیلی حجتی بی ارتباط به تخصصش نیست/ بزرگترین ویژگی او ساده زیستی است احمدی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشاورزی: رشته تحصیلی حجتی بی ارتباط به تخصصش […]

کرباسچی: حرکت احمدی نژاد یک ترفند تبلیغاتی است

کرباسچی: حرکت احمدی نژاد یک ترفند تبلیغاتی است کرباسچی: حرکت احمدی نژاد یک ترفند تبلیغاتی است

احمدی نژاد: آینده از آن عدالت‌ خواهان است

احمدی نژاد: آینده از آن عدالت‌ خواهان است احمدی‌نژاد در خوزستان: راه‌های توصیه شده توسط مستکبران، استعمارگران و طاغوت برای نجات بشر به شکست انجامیده است/ آینده از آن عدالت‌خواهان است رییس جمهور سابق گفت:‌ راه […]