مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد

مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد

عراقچی: دستاوردهای برجام به زور به دست آمد

عراقچی: دستاوردهای برجام به زور به دست آمدمعاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه با برجام ایران به عنوان یکی از قدرت‌های جهان مطرح شده است، گفت: برجام نقش ایران را به عنوان یک […]

«چک» به موبایل آمد

«چک» به موبایل آمد «چک» به موبایل آمد

اين نقاشی بود كه به سراغ پرويز می آمد

اين نقاشی بود كه به سراغ پرويز می آمدپرويز كلانتري كارش را براي كودكان در همان سال‌هايي شروع مي‌كند كه انتشارات فرانكلين و اميركبير برنامه‌اي براي انتشار كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان ترتيب مي‌دهند. او بعدتر […]