آبی و قرمز انگلیسی، یک دشمنی محترمانه

آبی و قرمز انگلیسی، یک دشمنی محترمانهاستیون جرارد اسطوره باشگاه لیورپول به تازگی گفته که نفرت بین هواداران تیم های چلسی و لیورپول در داخل زمین و به مدت ۹۰ دقیقه جریان بازی است. نگاهی […]