3 مدال برنز در انتظار فرنگی‌کاران ایران/ صالحی‌زاده حذف شد

3 مدال برنز در انتظار فرنگی‌کاران ایران/ صالحی‌زاده حذف شد
محمدعلی گرایی،سعید عبدولی و حسین نوری با راهیابی به دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان به روی تشک خواهند رفت.مصطفی صالحی‌زاده نیز در وزن 98 کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

3 مدال برنز در انتظار فرنگی‌کاران ایران/ صالحی‌زاده حذف شد