3 باشگاه چینی در صدد شکار آلوز

3 باشگاه چینی در صدد شکار آلوز
دفاع راست برزیلی بانوی پیر جدیدترین هدف باشگاه‌های چینی برای ارتقای سطح سوپر لیگ فوتبال این کشور است.

3 باشگاه چینی در صدد شکار آلوز