۹۰۵ هزار ایرانی خون اهدا کردند / سهم ۴.۳ درصدی بانوان

۹۰۵ هزار ایرانی خون اهدا کردند / سهم ۴.۳ درصدی بانوان
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، گفت: استان های تهران، فارس، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین میزان اهدای خون در ۵ ماهه نخست امسال را داشته اند.

۹۰۵ هزار ایرانی خون اهدا کردند / سهم ۴.۳ درصدی بانوان