۳۶ کشته و زخمی در حمله خمپاره‎ای داعش به دیرالزور

۳۶ کشته و زخمی در حمله خمپاره‎ای داعش به دیرالزور

۳۶ کشته و زخمی در حمله خمپاره‎ای داعش به دیرالزور