۳۳۰ نفر مصدوم بر اثر نشت گاز کلر در شهرستان دزفول

۳۳۰ نفر مصدوم بر اثر نشت گاز کلر در شهرستان دزفول
معاون فنی اورژانس کشور از انتقال ۳۳۰ به بیمارستان‌های گنجویان و نبوی براثر نشت گاز کلر از ۳ کپسول ۱۰۰۰ کیلوگرمی در شهرستان دزفول خبر داد.

۳۳۰ نفر مصدوم بر اثر نشت گاز کلر در شهرستان دزفول