گلایه‌های بازماندگان آتش‌سوزی ساختمان خیابان‌جمهوری/ پس از سه‌سال هیچ‌کس حال ما را نپرسید

گلایه‌های بازماندگان آتش‌سوزی ساختمان خیابان‌جمهوری/ پس از سه‌سال هیچ‌کس حال ما را نپرسید
روزنامه ایران نوشت: برادر یکی از قربانیان: سال گذشته برای رسیدگی به آتش سوزی ساختمان خیابان جمهوری و مرگ دو کارگر زن، بدون خبرنگار دو دادگاه برگزارشد. مسئول ساختمان مجرم شناخته شد اما اعتراض کرد و حالا هیچی به هیچی. ما دنبال دیه هم نبودیم فقط می‌خواستیم مشخص شود که علت حادثه چیست و افرادی که کوتاهی کردند معرفی شوند. ما که عزیزی از دست دادیم نمی‌دانیم سرنوشت پرونده مان چه شده است. کسی اطلاع نمی‌دهد، البته یک وکیل از شورا گرفتند اما او هم جوابگو نبود. فقط این درد در دل ما باقی ماند

گلایه‌های بازماندگان آتش‌سوزی ساختمان خیابان‌جمهوری/ پس از سه‌سال هیچ‌کس حال ما را نپرسید