گزیده‌ بیانات رهبر معظم انقلاب درباره روز پس از انتخابات

گزیده‌ بیانات رهبر معظم انقلاب درباره روز پس از انتخابات
گزیده‌ ای از بیانات حضرت ایت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب درباره شنبه پس از انتخابات به شرح ذیل است:

گزیده‌ بیانات رهبر معظم انقلاب درباره روز پس از انتخابات