گزارش تصویری: سفر انتخاباتی رییسی به مشهد

گزارش تصویری: سفر انتخاباتی رییسی به مشهد
ابراهیم رییسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز چهارشنبه (۲۷ اردیبهشت ماه) با سفر به مشهد در جمع هوادارانش سخنرانی خواهد کرد.

گزارش تصویری: سفر انتخاباتی رییسی به مشهد