گابریل: این اردوغان است که خود را از اتحادیه اروپا دور می‌کند

گابریل: این اردوغان است که خود را از اتحادیه اروپا دور می‌کند
وزیر امور خارجه آلمان خواستار شروعی جدید در روابط با روسیه شده و تاکید کرد که این آنکارا است که خود را از اتحادیه اروپا دور می کند نه ما.

گابریل: این اردوغان است که خود را از اتحادیه اروپا دور می‌کند