کی‌روش لیست تیم ملی را اعلام کرد/ لژیونرها بعدا دعوت می‌شوند

کی‌روش لیست تیم ملی را اعلام کرد/ لژیونرها بعدا دعوت می‌شوند
کارلوس کی‌روش فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی را اعلام کرد.

کی‌روش لیست تیم ملی را اعلام کرد/ لژیونرها بعدا دعوت می‌شوند