کی‌روش بالاخره در فدراسیون فوتبال حاضر شد

کی‌روش بالاخره در فدراسیون فوتبال حاضر شد
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در فدراسیون حاضر شد.

کی‌روش بالاخره در فدراسیون فوتبال حاضر شد