کشف پیکر پانزدهمین شهید آتش‌ نشان از زیر آوار

کشف پیکر پانزدهمین شهید آتش‌ نشان از زیر آوار
در ادامه اواربرداری های ساختمان پلاسکو پیکر پانزدهمین شهید آتش‌ نشان  از زیر آوار خارج شد. پیکر پانزدهمین شهید آتش‌نشان از زیر آوار خارج شد. به گزارش ایسنا، در ادامه روند آواربرداری و جستجو در محل حادثه ساختمان پلاسکو، پیکر پانزدهمین شهید آتش‌نشان از زیر آوار خارج شد. با احتساب…

کشف پیکر پانزدهمین شهید آتش‌ نشان از زیر آوار