کشف جسد سوخته یک زن و مرد حین اطفای حریق/ متواری شدن ۲ مرد از محل حادثه

کشف جسد سوخته یک زن و مرد حین اطفای حریق/ متواری شدن ۲ مرد از محل حادثه
سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: آتش‌نشانان حین اطفای حریق در خیابان اتابک با جسد سوخته یک خانم و آقا مواجه شدند همچنین دو نفر که از میان شعله‌های آتش نجات یافته بودند از محل حادثه متواری شدند.

کشف جسد سوخته یک زن و مرد حین اطفای حریق/ متواری شدن ۲ مرد از محل حادثه