کشف جسد سوخته در حاشیه کمربندی اردبیل +تصاویر

کشف جسد سوخته در حاشیه کمربندی اردبیل +تصاویر
کشف جسد سوخته ناشناس در حاشیه کمبربندی اردبیل-نیار کاراگاهان اردبیل را با سناریوی ناشناخته ای مواجه کرد. رکنا: بعداز ظهر دیروز جسد سوخته فرد ناشناسی در حاشیه کمربندی اردبیل_نیار پیدا…

کشف جسد سوخته در حاشیه کمربندی اردبیل +تصاویر