کشته شدن بیش از 200 داعشی در حمله هوایی روسیه به اطراف دیرالزور

کشته شدن بیش از 200 داعشی در حمله هوایی روسیه به اطراف دیرالزور

کشته شدن بیش از 200 داعشی در حمله هوایی روسیه به اطراف دیرالزور