کریستیانو رونالدو پنجمین گلزن برتر ملی جهان شد +عکس

کریستیانو رونالدو پنجمین گلزن برتر ملی جهان شد +عکس
کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی فوتبال، با شکستن رکورد پله ، پنجمین گلزن برتر ملی جهان شد. کریستیانو رونالدو پنجمین گلزن برتر ملی جهان کریستیانورونالدو با هت تریک در بازی…

کریستیانو رونالدو پنجمین گلزن برتر ملی جهان شد +عکس