کره شمالی یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرد؛ کره جنوبی 6 دقیقه بعد با دو موشک پاسخ داد/ ژاپن آژیر خطر کشید

کره شمالی یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرد؛ کره جنوبی 6 دقیقه بعد با دو موشک پاسخ داد/ ژاپن آژیر خطر کشید
کره جنوبی می گوید: این موشک به سمت یک ‘هدف دقیق’ شبیه سازی شده در فاصله 250 کیلومتری بین یک منطقه نظامی و پایگاه هوایی ‘سونان’ در استان پیونگ یانگ همان جایی که کره شمالی آخرین موشک خود را شلیک کرد اصابت کرد.

کره شمالی یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرد؛ کره جنوبی 6 دقیقه بعد با دو موشک پاسخ داد/ ژاپن آژیر خطر کشید