کاهش ۱۳ درصدی ترافیک راه‌‌ها/ انسداد ۶ محور به دلیل نبود ایمنی

کاهش ۱۳ درصدی ترافیک راه‌‌ها/ انسداد ۶ محور به دلیل نبود ایمنی
براساس آخرین اطلاعات حاصل از ۱۹۵۹ دستگاه تردد‌شمار جاده‌ای، کل تردد ثبت ‌شده در شبانه‌روز گذشته نسبت به روز قبل ۱۳.۱ درصد کاهش ‌نشان می‌دهد.

کاهش ۱۳ درصدی ترافیک راه‌‌ها/ انسداد ۶ محور به دلیل نبود ایمنی