کاریکاتور / غافلگیری دقیقه 90 قالیباف!

کاریکاتور / غافلگیری دقیقه 90 قالیباف!
طرح عجیب قالیباف برای تهران که در روزهای آخر شهرداری‌اش بیان کرد: می خواستیم رودخانه بکشیم و تونلی بزنیم که نیم ساعته از تهران به شمال رسید!

کاریکاتور / غافلگیری دقیقه 90 قالیباف!