کاریکاتور / شیرین‌کاری شهرداری برای معلولان تهران!

کاریکاتور / شیرین‌کاری شهرداری برای معلولان تهران!
«لزوم توحه بیشتر شهرداری تهران به امنیت معلولان» عنوان کارتون امروز روزنامه شرق بود.

کاریکاتور / شیرین‌کاری شهرداری برای معلولان تهران!