کاریکاتور / شاهکار دیگری از لیگ برتر!

کاریکاتور / شاهکار دیگری از لیگ برتر!
«تیرکهای ناموازی ورزشگاه تختی برای مسابقات دردسرساز شده است!» سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است.

کاریکاتور / شاهکار دیگری از لیگ برتر!