کاریکاتور/ تفاوت و شباهت جالب ترامپ و بوش!

کاریکاتور/ تفاوت و شباهت جالب ترامپ و بوش!
انتخاب -در حاشیه کنفرانس خبری جنجالی رییس جمهور جدید امریکا…سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

کاریکاتور/ تفاوت و شباهت جالب ترامپ و بوش!