کاریکاتور / ترامپ آماده شیرجه زدن!

کاریکاتور / ترامپ آماده شیرجه زدن!
در حاشیه زندگی توئیتری و توئیت‌های جنجالی ترامپ، روزنامه شرق این کارتون را منتشر کرد.

کاریکاتور / ترامپ آماده شیرجه زدن!