کاریکاتور / اینم روح برجام!

کاریکاتور / اینم روح برجام!
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: اعتقاد داریم که ایران روح برجام را که همان ثبات و امنیت منطقه است، نقض کرده!

کاریکاتور / اینم روح برجام!