کاریکاتور / اولین شکست ترامپ!

کاریکاتور / اولین شکست ترامپ!
در حاشیه انتقادها از طرح تغییر بیمه سلامت موسوم به «ترامپ کر» و شدت یافتن شکست این طرح، سایت کگل این کارتون را منتشرکرد.

کاریکاتور / اولین شکست ترامپ!