کاریکاتور: آخرین وضعیت استقلال!

کاریکاتور: آخرین وضعیت استقلال!
«هیأت مدیره استقلال: تصمیم گرفتیم از افتخاری حمایت کنیم!» روزنامه خبر ورزشی امروز با این تیتر، کارتون زیر را منتشر کرد.

کاریکاتور: آخرین وضعیت استقلال!