کارگری که هیتلر و قوانینش را جدى نگرفت! +عکس

کارگری که هیتلر و قوانینش را جدى نگرفت! +عکس
این فرد در جشنی که در سال۱۹۳۷ در هامبورگ برگزار شده بود شرکت کرد و تنها کسی است که در تصویر “سلام هیتلری” را اجرا نکرده! کارگری که هیتلر و…

کارگری که هیتلر و قوانینش را جدى نگرفت! +عکس