کارخانه فولکس واگن 66 سال پیش +عکس

کارخانه فولکس واگن 66 سال پیش +عکس
تصویری بسیار جالب از کارخانه فولکس واگن در حدود ۶۶ سال پیش را مشاهده می کنید، این کارخانه در ولفسبورگ آلمان واقع شده است. کارخانه فولکس واگن ۶۶ سال پیش

کارخانه فولکس واگن 66 سال پیش +عکس