چین: آمریکا باید بداند که تحریم‌ها علیه ونزوئلا موثر نخواهد بود

چین: آمریکا باید بداند که تحریم‌ها علیه ونزوئلا موثر نخواهد بود

چین: آمریکا باید بداند که تحریم‌ها علیه ونزوئلا موثر نخواهد بود