چهره قبل و بعد از مرگ قاتل شهید حججی

چهره قبل و بعد از مرگ قاتل شهید حججی
تصویری از چهره کریه جنازه یکی از تروریست های تکفیری داعش در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که گفته می شود همان فرد تصویر معروف لحظه اسارات شهید حججی…

چهره قبل و بعد از مرگ قاتل شهید حججی