چند سال دیگه این‌ شکلی می‌ شیم! +عکس

چند سال دیگه این‌ شکلی می‌ شیم! +عکس
 جمعیت ایران رو به پیری می رود؛ میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۱٫۱ سال محاسبه شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، ۱٫۳ سال افزایش را نشان…

چند سال دیگه این‌ شکلی می‌ شیم! +عکس