چرا استقلالی‌ها مربی خارجی می‌خواهند؟

چرا استقلالی‌ها مربی خارجی می‌خواهند؟
استقلالی‌ها امسال شرایط بدی دارند و علی‌منصور هرگز نتوانسته باب میل هیات مدیره و البته هواداران حرکت کند.

چرا استقلالی‌ها مربی خارجی می‌خواهند؟