پیروزی استقلال مقابل آرارات ایروان/ جباری به شایعات پایان داد

پیروزی استقلال مقابل آرارات ایروان/ جباری به شایعات پایان داد
آبی‌های پایتخت در مصاف تدارکاتی مقابل آرارات ارمنستان به برتری دو بر یک دست یافتند.

پیروزی استقلال مقابل آرارات ایروان/ جباری به شایعات پایان داد