پیام بشار اسد به رهبر معظم انقلاب

پیام بشار اسد به رهبر معظم انقلاب
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیامی خطاب به رهبر معظم انقلاب ارسال کرد.

پیام بشار اسد به رهبر معظم انقلاب