پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه

پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه
یک روزنامه کویتی با انتشار خبری مدعی شده است که مقامات امریکایی از طریق روسیه به ایران پیام داده اند که اگر به سربازان آمریکایی در عراق و یا سوریه…

پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه